L'Univers en un radi de 1.000 milions d'anys-llum
Els superc˙muls ve´ns

The Neighboring Superclusters
Zoom In Contents page Zoom Out
* Nombre de superc˙muls en un radi de 1.000 milions d'anys-llum = 100
* Nombre de grups galÓctics en un radi de 1.000 milions d'anys-llum = 240.000
* Nombre de gran galÓxies en un radi de 1.000 milions d'anys-llum = 3 milions
* Nombre de galÓxies nanes en un radi de 1.000 milions d'anys-llum = 60 milions
* Nombre de estrelles en un radi de 1.000 milions d'anys-llum = 250.000 bilions

Sobre el mapa

GalÓxies i c˙muls de galÓxies no estan distribu´ts uniformement per l'Univers, sinˇ que s'agrupen en grans c˙muls, capes i murs de galÓxies barrejats amb grana buits on sembla que hi ha molt poques galÓxies. L'anterior mapa mostra molts d'aquests superc˙muls incloent-hi el Virgo superc˙mul - el superc˙mul mitjÓ on estÓ la nostra galÓxia Ús nomÚs un membre menor. La totalitat del mapa abasta nomÚs un 7 per cent del diÓmetre de la totalitat de l'Univers visible. Les galÓxies a´llades sˇn excessivament petites per a aparŔixer a aquest mapa, on cada punt representa un grup de galÓxies.

Mapes addicionals
A map of the nearest superclusters Una mirada de prop de la porciˇ central  del mapa de l'inici, que mostra els superc˙muls, murs i vuits mÚs propers en un radi de 500 milions d'anys-llum.
Dades i catÓlegs
A list of the nearest superclusters Els superc˙muls sˇn algunes de les estructures mÚs grans de l'Univers. Aquesta Ús una llista de la majoria dels superc˙muls mÚs importants coneguts que estan en un radi de 1.000 milions d'anys-llum.

Informaciˇ sobre alguns dels superc˙muls mÚs propers

Superc˙mul d'Hydra
The Hydra Supercluster Superc˙mul proper molt similar en grandÓria i forma al superc˙mul de Virgo. El Superc˙mul d'Hydra tambÚ estÓ dominat per un ric c˙mul de galÓxies, A1060, un dels mÚs propers c˙muls al catÓleg de George Abell de c˙muls galÓctics rics.
Superc˙mul de Centaurus
The Centaurus Supercluster ╔s el mÚs proper dels grans superc˙muls. El Superc˙mul de Centaurus contÚ quatre rics c˙muls galÓctics - A3526, A3565, A3574 i A3581, aixÝ com centenars de mÚs grups de galÓxies petits. A3526 Ús el c˙mul dominant entre aquests i estÓ a 140 milions d'anys-llum de distÓncia. Vist des de una gran distÓncia, els i Sumperc˙muls de Virgo  i d'Hydra poden tenir l'aspecte d'apŔndixs del Superc˙mul de Centaurus. El Superc˙mul de Centaurus estÓ prop del 'Gran Atractor', una enorme concentraciˇ de matŔria que afecta el moviment de la nostra galÓxia i de moltes altres. EstÓ obscurit pel pla de la nostra pr˛pia galÓxia, per˛ Ús probable que the gran c˙mul A3627 sigui el principal responsable.
Superc˙mul de Perseus-Pisces
The Perseus-Pisces Supercluster ╔s un superc˙mul molt prominent. Aquest superc˙mul is a gran conjunt de grups galÓctics escampats al voltant de tres c˙muls rics: A262, A347 i A426. A426 Ús un c˙mul molt ric que contÚ milers de galÓxies.
Superc˙mul de Pavo-Indus
The Pavo-Indus Supercluster ╔s un dŔbil superc˙mul que assenyala el lÝmit d'un gran agrupament de galÓxies que inclou the Superc˙mul de Centaurus i probablement tambÚ el de Virgo. El Superc˙mul de Pavo-Indus contÚ tres rics c˙muls galÓctics: A3656, A3698 i A3742.
Superc˙mul de Coma
The Coma Supercluster Petit per˛ molt famˇs a uns 300 milions d'anys-llum de distÓncia. ContÚ dos c˙muls galÓctics molt rics: A1367 i A1656, ambdˇs contenint milers de galÓxies. A1656 Ús un c˙mul molt conegut , tambÚ denominat C˙mul de Coma, fins al punt que ja el 1933 Fritz Zwicky estudiÓ el moviment de les galÓxies que el conformen per a determinar quina quantitat de matŔria fosca hi ha a l'Univers. El Superc˙mul de Coma estÓ al centre del Gran Mur, un vast filament de galÓxies que s'extŔn  per centenars de milions d'anys-llum, i un extrem del qual arriba al superc˙mul d'Hercules. Va ser el primer mur de galÓxies identificat, per˛ actualment n'hi ha molts mÚs de coneguts.
Superc˙muls d'Sculptor
The Sculptor Supercluster Dos superc˙muls a les regions de les constelĚlacions d'Sculptor i de Phoenix assenyalen la posiciˇ d'un gran mur de milers de grups galÓctics repartits per una zona de prop de 1.000 milions d'anys-llum de l'espai. Probablement aquest sigui el mÚs gran dels murs de galÓxies mÚs propers.
Superc˙muls d'Hercules
The Hercules Supercluster ContÚ dos coneguts i prominents superc˙muls. El mÚs petit i proper probablement sigui el mÚs conegut i estÓ dominat per dos c˙muls rics: A2197 i A2199, que estan molt a prop l'un de l'altre. Aquest superc˙mul estÓ a 400 milions d'anys-llum de distÓncia. El segon superc˙mul nomÚs estÓ una mica mÚs lluny, a 500 milions d'anys-llum, per˛ Ús molt mÚs gran i contÚ molts c˙muls galÓctics rics i centenars de grups galÓctics mÚs petits.
Superc˙mul de Leo
The Leo Supercluster Alguns grans c˙muls galÓctics a la frontera entre les constelĚlacions de Leo i Ursa Major, a una distÓncia de 450 milions d'anys-llum indiquen la presŔncia d'un altre gran superc˙mul. Els c˙muls dominants sˇn A1185 i A1228.
Superc˙mul de Shapley
The Shapley Supercluster ╔s un superc˙mul molt conegut. Malgrat que va ser descobert recentment, l'any 1989, pren el nom de Harlow Shapley que va ser el primer en informar d'un excÚs de galÓxies an part d'aquesta regiˇ del cel a la dŔcada de 1930. El Superc˙mul de Shapley Ús un superc˙mul molt massiu i s'han portat a terme molts estudis sobre ell ja que, malgrat no ser el superc˙mul mÚs gran conegut, Ús un dels mÚs densos. Hi ha dues concentracions principals: una a 500 milions d'anys-llum, i una mÚs gran a 650 milions d'anys-llum. Hi ha al menys 20 c˙muls galÓctics rics entre els milers d'aquest superc˙mul, incloent-hi tres dels c˙muls galÓctics mÚs rics que es coneixen: A3558, A3559 i A3560.
Superc˙mul de Pisces-Cetus
The Pisces-Cetus Supercluster Aquesta regiˇ contÚ alguns dels principals superc˙muls a una distÓncia d'uns 800 milions d'anys-llum identificats per Brent Tully el 1987. Hi ha alguns superc˙muls molt grana formant llargues estructures en forma de murs de centenars de milions of d'anys-llum.
Superc˙mul de Bootes
The Bootes Supercluster Hi ha un parell de superc˙muls prominents a la constelĚlaciˇ de Bootes, a uns 800 milions d'anys-llum de distÓncia, per˛ aquesta regiˇ del del Ús molt famosa pel gran Buit de Bootes que estÓ. TÚ uns 300 milions d'anys-llum d'amplada. No hi c˙muls de galÓxies importants a aquest buit, per˛ s'han detectat algunes galÓxies a´llades, de manera que no estÓ completament buit.
Superc˙mul d'Horologium
The Horologium Supercluster GegantÝ superc˙mul a 900 milions d'anys-llum de distÓncia. No Ús tan dens com el Superc˙mul de Shapley per˛ contÚ un gran nombre de c˙muls galÓctics rics per una zona de 500 milions d'anys-llum, conformant aixÝ un dels superc˙muls mÚs grans que es coneixen . Aquesta es una altra regiˇ del firmament sobre la qual Harlow Shapley identificÓ un excÚs de galÓxies. Prospeccions de galÓxies d'aquesta part del cel mostren que hi ha un superc˙mul mÚs petit situat entre el d'Horologium i nosaltres, a 600 milions d'anys-llum de distÓncia. A les publicacions d'astronomia al Superc˙mul d'Horologium sovint se l'anomena Superc˙mul 'Horologium-Reticulum'.
Superc˙mul de Corona Borealis
The Corona Borealis Supercluster El mÚs distant dels superc˙muls mÚs famosos. ╔s un fet Ómpliament conegut que hi ha a gran nombre de c˙muls galÓctics rics a aquesta petita constelĚlaciˇ. A2065 is probablement el c˙mul dominant, per˛ tambÚ hi ha altres 9 ˇ 10 grans c˙muls rics. The superc˙mul estÓ a uns 1.000 milions d'anys-llum de distÓncia.
The 60000 brightest galaxies

Un mapa de tot el cel amb les 60.000 galÓxies mÚs brillants mostra com les galÓxies s'agrupen en grans formacions de superc˙muls. Estan indicades les posicions d'alguns dels principals superc˙muls malgrat que nomÚs els mÚs propers sˇn prominents. NomÚs quatre d'aquestes galÓxies sˇn visibles a ull nu. La gran franja, fosca i circular Ús el pla de la nostra pr˛pia galÓxia per on Ús molt difÝcil veure galÓxies distants a causa de la quantitat de gas, pols i estrelles que hi ha al davant a aquesta zona.


Contents Page