Un Mapa del Braç d'Orió fins a 2.000 anys-llum

Aquest és un mapa de les estrelles més lluminoses situades a un radi de 2.000 anys-llum. Cada punt a aquest mapa és una actual estrella inclosa al catàleg Hipparcos dibuixat sobre el pla galàctic. Un total de 6.481 estrelles es mostren i cada una d'elles és més de cent vegades més lluminosa que el Sol. Aquest és un mapa mitjanament tosc ja que malgrat que el catàleg Hipparcos conté les distàncies a estrelles més acurades disponibles, els errors s'inicien més enllà dels 800 anys-llum de distància i algunes d'aquestes estrelles pot ser que estiguin ubicades al mapa a unes poques centenes d'anys-llum de la seva posició real. La estructura del Braç d'Orió apareix nítidament malgrat que la densitat d'aquestes estrelles les desplaça considerablement cap els extrems superior i inferior del mapa, i les tres associacions majors d'estrelles dins dels 2.000 anys-llum de distància són també destacables. Aquestes són regions d'estrelles blanques i calentes, l'Associació Scorpius-Centaurus per exemple conté moltes de les estrelles més brillants de les constel·lacions de Scorpius, Lupus, Centaurus i Crux. El cúmul més gran d'estrelles i nebuloses ha estat també dibuixada a aquest mapa.

The Orion Arm

Informació Tècnica

Aquest mapa és un dibuix de cada estrella del catàleg Hipparcos amb una magnitud absoluta de més de -0,5 dins dels 2.000 anys-llum més propers. Les estrelles 'més grans' del mapa són les estrelles amb una magnitud superior a -2,5. Totes les estrelles retolades són més brillants que -4. Tal com s'ha dit, els errors en les distàncies a les estrelles més llunyanes a un miler d'anys-llum pot ser d'alguns centenars d'anys-llum la qual cosa fa que els límits del Braç d'Orió siguin molt dispersos.

Totes les estrelles del mapa o be són joves, o estrelles blanques molt lluminoses o be les més velles gegants i supergegants. El nombre total d'estrelles en un radi de 2.000 anys-llum és al voltant dels 80 milions, la majoria de les quals són milers de vegades més febles que les estrelles del mapa.

Digitized Sky Survey images
Quatre nebuloses properes. La nebulosa de les Plèiades (M45), superior esquerra, és probablement la nebulosa d'emissió més propera, malgrat que NGC 6726/7/9 (superior dreta) està a una distància similar in direcció oposada. NGC 1554/5 (inferior esquerra) és una part molt petita d'una gran nebulosa d'absorció il·luminada per l'estrella molt jove T Tauri. NGC 1333 (inferior dreta) és també una petita part d'una nebulosa d'absorció més gran.
The Orion arm Tornar a la plana del Braç d'Orió